111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กําหนดวัน เวลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทักษะ และสมรรถนะ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
กําหนดวัน เวลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ทักษะ และสมรรถนะ
ทักษะ และสมรรถนะ